CollegeMagic 高校魔术网论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2057|回复: 9

【2012.09.21】【论坛汇总】

[复制链接]

主题

好友

2983

积分

大学二年级

 • TA的每日心情
  擦汗
  2012-8-19 12:20
 • 签到天数: 1 天

  连续签到: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  发表于 2012-9-21 16:34:15 |显示全部楼层
  大家好我是人大的Gyekuten
  7 Z/ g9 f8 r& U( ?% f这周的帖子总汇是我整理的顺便帮忙发了吧,新手请大家多包涵- A8 _$ J. }0 V9 ^. S2 I! U

  5 y" X/ f( |# X8 q+ |  g- a& _/ m; _# K) j

  " l' i: V) t# H) Y7 R) n==================================================* {7 _: ]3 q- t- x8 f8 |

  ; q! U# o& T6 Y
  20120913-20120921 论坛汇总
  一、线下活动通知- q( \% Z) p- [- H
  【活动通知】中国人民大学校庆日魔术社展示活动& k/ ?0 q% K2 T8 a8 p4 m. Q
  http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47590&fromuid=24326
  ) {+ ?# N4 D, b* K- @% ?【招新通知】中国农业大学" H9 u! G2 ?% F4 |! a6 ~
  http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47500&fromuid=24326
  4 [0 E( s. v; S9 W- n) m【招新通知】北京科技经营管理学院' z  p/ u- R; \0 s% L9 B3 n( o( v
  http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47493&fromuid=243265 r+ E/ S! U4 D4 W/ a- h
  【活动通知】魔术师李宁中国教育台《助跑80后》节目录制
  0 W: A$ H2 C7 p# jhttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47484&fromuid=24326
  % I" _7 }: A1 A" }4 j/ r( u【招新通知】北京交通大学, [+ E2 m. A# ^! G) M+ U2 H- A1 r" G
  http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47476&fromuid=24326: |0 n1 I2 D3 ^% Z/ [7 ~6 r1 V  o
  【招新报道】中国地质大学# x/ j3 F7 z: A  ~2 C+ ]$ ?
  http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47389&fromuid=24326
  3 S( t4 Z5 {) M" _5 m2 T  G【招新快报】北京师范大学
  ) b+ I9 g2 U" X) y( E6 ^1 T4 nhttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47258&fromuid=24326
  # ]% U' }6 i1 r2 u0 b0 l【招新通知】清华大学
  ' c, s" w. G8 {: Qhttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47209&fromuid=243266 V! {8 A# a6 c& L
  【招新通知】中国地质大学! T2 _1 r8 P/ `
  http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47188&fromuid=24326: {1 h. H9 S. h: _+ g
  & K% Y# Z+ {+ Y/ [+ s0 p, Z8 ]
  二、论坛活动8 I9 Q9 u( P6 P; |9 i2 M* m
  人人魔术&高校魔术规模不是特别大但真的可以得到实物奖励的有奖活动开始啦!
  : f8 X9 Q; a  D0 @( {% ihttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47281&fromuid=24326
  ' o6 p) t* W. r. h) W# i6 O
  7 x0 ?# p" f8 e' i3 {2 |三、精彩看点3 |- Q3 @8 T5 \5 T& e% j* O9 i/ c7 E
  技巧小王子--Ricky Smith
  * p2 B: H: ~' Z1 l! K1 |http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47534&fromuid=24326" t1 G# r& @! N2 M
  【魔术大会】Genii 75th Anniversary7 R$ {2 P+ P2 f  G( }! O5 T
  http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47527&fromuid=24326* d( y$ S( Y- P# {8 V- ?/ e* W
  【视频】 CCTV国际艺苑-第五届两岸四地大学生魔术交流大会
  " i6 ]  k+ D# ^( Q  y9 X  zhttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47478&fromuid=24326
  8 k* [) b- S& j, G/ ]摄影系列-2012.09.16-Red Acorn Back
  ; [- t0 z& \$ G' \9 ihttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47397&fromuid=24326
  " q& s% s- J5 G. b, x( {5 u魔术是一种毒
  . K5 W; T' P4 B* j5 c8 ihttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47372&fromuid=24326
  7 `( A1 f, n# C9 \1 b5 \1 h$ n【扑克收藏】我的Black Ghost
  + `8 r  Y& ^- W! Y: [9 Phttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47311&fromuid=24326( w& W" f( }$ w6 y, O
  DD兄弟发布新教学《Target by Valdemar Gestur》
  9 M6 t. B% z) [7 L. S6 H! ]6 j( n2 lhttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47317&fromuid=24326) ]% E% a6 _) m! O

  5 i  V* r) B! o  i四、热门话题5 J/ ^" t) M: G. m0 D
  不管怎么样,我被YIF感动了' K3 ]4 C) J1 ^$ ^, Y
  http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47457&fromuid=11837
  7 P' I" o/ p: I4 N0 e  g网购了四副牌,有一副“中奖”了
  * K! W: V& [, r' Q" K/ _http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47215&fromuid=243265 [, j6 {6 c7 ^) {0 f% ~
  【转载】关于yifmgic钞票魔术的【特效说】
  , [& e: _( a' i3 N6 t5 w( uhttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47230&fromuid=24326- S6 T. b( X9 _5 o' f
  辟谣!讨论一下关于yif的事
  7 _0 u* k2 ~1 W/ uhttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47598&fromuid=243264 n9 ~1 O( ~% t9 J
  昨日逛论坛 偶然发现谦哥06年神回复~~~* x% `- M" U0 F5 L! U/ S
  http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47508&fromuid=24326! G5 D  _1 E( T( I9 |" W
  【回帖有奖】还记得前天的《郑煌魔术3》咩?我小做了个后期玩玩、各位大神赏脸过目下~
  ; G3 \" s2 n# e4 r) ?, Dhttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47427&fromuid=24326
  9 K  `/ N6 ~( F( P$ h! z- O7 k7 F买了12副单车,才发现手太小,呜呜,求助
  , W) L+ m! I& v6 ?& qhttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47357&fromuid=24326* B7 i. ], C7 C, v
  牌粉对身体有没有害$ S3 b& s+ T. T9 r; R. b
  http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47488&fromuid=24326: v2 n+ O# N/ Y) F; Q: M' T# l
  9 A3 x6 H6 U' t; K& B: j
  五、其他推荐
  ! I- S! S! B# P7 x  L【Exchange-Lin.】自己发明的一个橡皮筋魔术
  & U% g% ~, q4 K5 m' }& r! ahttp://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47388&fromuid=24326
  8 V/ q8 e; c/ K0 N- Ayif第三部我觉得那俩女的是托
  0 a" Y# W$ L8 {# W8 O* b
  http://www.collegemagic.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=47570&fromuid=24326

  主题

  好友

  6587

  积分

  大学四年级

 • TA的每日心情
  奋斗
  2015-7-5 19:45
 • 签到天数: 217 天

  连续签到: 1 天

  [LV.7]常住居民III

  发表于 2012-9-21 20:19:37 |显示全部楼层
  {:soso_e179:}
  回复

  使用道具 举报

  主题

  好友

  2453

  积分

  大学二年级

 • TA的每日心情
  开心
  2013-2-10 17:49
 • 签到天数: 8 天

  连续签到: 2 天

  [LV.3]偶尔看看II

  发表于 2012-9-22 17:24:43 |显示全部楼层
  看一下的~~~
  回复

  使用道具 举报

  主题

  好友

  425

  积分

  初中生

 • TA的每日心情
  擦汗
  2012-8-29 18:36
 • 签到天数: 5 天

  连续签到: 1 天

  [LV.2]偶尔看看I

  发表于 2012-9-23 10:48:16 |显示全部楼层
  顶!
  回复

  使用道具 举报

  主题

  好友

  131

  积分

  初中生

 • TA的每日心情
  擦汗
  2012-12-3 15:11
 • 签到天数: 1 天

  连续签到: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  发表于 2012-12-4 10:32:28 |显示全部楼层
  抚摸楼主人头,笑而不语。
  回复

  使用道具 举报

  您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

  小黑屋|手机版|Archiver|高校魔术网 ( 京ICP备12051408号 )

  GMT+8, 2022-7-6 14:26

  Powered by Discuz! X3.4

  Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

  快速回复 返回顶部 返回列表